Eastern Armenian – «Իսրայել-Ադրբեջան հարաբերությունները հիմնված են նավթի, զենքի և հետախուզության պիղծ երրորդության վրա»

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *