Eastern Armenian – Փաշինյանի ձեռքերը կթաթախվեն արյան մեջ, եթե ֆրանսահայը մահանա Երևանի օդանավակայանում

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *