Western Armenian – «Իսրայէլ-Ատրպէյճան Յարաբերութիւնները Հիմնուած Են Նաւթի, Զէնքի Եւ Հետախուզութեան Պիղծ Երրորդութեան Վրայ»

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *