Eastern Armenian – Փաշինյանին փոխելու շարժումը ոչ թե մարում է, այլ նոր թափ հավաքում —- Հարութ Սասունյան

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *