Eastern Armenian – Փաշինյանն ավելի մեծ սպառնալիք է Հայաստանի անվտանգության համար, քան Արցախի վտարանդի կառավարությունը

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *