Eastern Armenian – Փաշինյանը Հայաստանի խնդիրները կեղծորեն բարդում է 1915 թվականի ցեղասպանության հոգեցնցման վրա

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *